LT EN
 
 
 
Naujienos Programos Priemonės Apie EŠSC
Seminarai pradinei mokyklai
Seminarai pagr. ir vid. mokyklai
Ekonomikos mokymas (5 dienos)
Makroekonomika
Ekonomika ir geografija
Kaip suklestėti rinkos ekonomikoje?
Projektų rašymas
Seminarai mokyklų vadovams
Ekonas
Vasaros akademija
Kaip suklestėti rinkos ekonomikoje?
Kvalifikacijos kėlimo seminarų ciklas
"
KAIP SUKLESTĖTI RINKOS EKONOMIKOS SĄLYGOMIS"
 
 

Programos aprašymas

Šalies ekonomikos būklę lemia, tiesiogiai ir netiesiogiai įtakoja kiekvienas šalies gyventojas, valstybinės valdžios institucijos, verslo įmonės, visų bendruomenės narių priimami sprendimai. Ši programa skirta teorinių žinių  apie šalies ekonomikos būklę apibūdinančius rodiklius, jos augimą sąlygojančius veiksnius ir sąlygas, valstybės vaidmenį ekonomikoje, tarptautinę prekybą, apie verslo organizavimą, asmeninių finansų planavimą ir valdymą gilinimui.   Seminarų metu dalyviai bus supažindinami su įvairiais minėtų temų dėstymo metodais, darbo klasėje ir vertinimo formomis, informacijos, statistinių duomenų paieškos šaltiniais ir būdais, mokomi analizuoti, komentuoti ir interpretuoti minėtus duomenis, rengti tiriamuosius projektinius darbus.
 
Programą sudaro 3 vienos dienos trukmės seminarai.
 
 

Tikslas

Pagerinti ekonomikos mokytojų dalykinę ir metodinę kompetenciją dėstant temas apie šalies ekonomikos būklę, valstybės, verslo ir atskirų piliečių vaidmenį šalies ekonominiame gyvenime, asmeninių finansų valdymą.

 

Dalyviai

Pagrindinės ir vidurinės mokyklos ekonomikos mokytojai
 

Turinys (temos, valandos)

 
I diena           Valstybės vaidmuo -  teorija, dėstymo metodika, vertinimo būdai, informacijos rinkimas ir  rinkimas, komentavimas ir interpretavimas. Trukmė - 5 val.
                Projektinių darbų rengimas, apipavidalinimas ir pristatymas. Trukmė – 3 val.
II diena          Ekonomikos augimas ir stabilumas -  teorija, dėstymo metodika, vertinimo būdai, statistinių duomenų rinkimas, analizė komentavimas ir interpretavimas. Trukmė – 4 val.
               Tarptautinė prekyba. - teorija, dėstymo metodika, vertinimo būdai, statistinių duomenų rinkimas, komentavimas ir interpretavimas. Trukmė – 4 val.
III diena        Asmeninių finansų planavimas ir valdymas (darbas pagal naują EŠSC vadovėlį, skirtą 11-12 klasėms). Trukmė – 4 val.
               Verslo organizavimas. (darbas pagal naują EŠSC vadovėlį, skirtą 11-12 klasėms). Trukmė – 4 val.
 
 

Mokomoji medžiaga (metodiniai ruošiniai, techninės priemonės, literatūros šaltiniai ir kt.)

Lektorių parengtas seminaro konspektas ir padalomoji medžiaga seminaro dalyviams (pagal JAV Nacionalinio Ekonominio Švietimo Tarybos seminarų medžiagą)
Vaizdinė medžiaga (skaidrės, PowerPoint programa)
Ekonomikos vadovėlis XI – XII klasėms (autoriai – D. Poškienė, G. Railienė, M. Keršys)
Moksleivių projektinių darbų pavyzdžiai
 
 

Lektoriai

Ekonominio švietimo sklaidos centro lektoriai – Ona Malūkienė, Irena Pluškienė, Danutė Poškienė, Ginta Railienė, Marijus Keršys 
 
   
 
 
© EKONOMINIO ŠVIETIMO SKLAIDOS CENTRAS ¦ info@essc.lt