LT EN
 
 
 
Naujienos Programos Priemonės Apie EŠSC
Ekonomikos mokymo programos ir standartų projektas
Pradinei mokyklai
Pagrindinei ir vidurinei mokyklai
Ekonomika pagrindinėje mokykloje
Ekonomika geografijos pamokose
Ekonomika pasaulio geografijos pamokose
Ekonomika pilietiškumo ugdymo pamokose
Ekonomikos pradmenys IX-X klasėms
Ekonomika ir verslumas IX-X klasėms
Ekonomika XI-XII klasėms
Mokausi tvarkyti savo finansus. Kuriu savo finansinę ateitį
Elektroninė bibliotekėlė
Ekonomika geografijos pamokose

 

 

 

 

Ekonomika geografijos pamokose. Aktyvieji mokymo metodai

 

 

Ši metodinė priemonė yra skirta ekonomikos integravimui geografijos pamokose.

 

Išskirtiniai šios medžiagos bruožai:

 • akcentuojamas supratimas ir žinių gilumas, o ne jų kiekis;
 • mokoma nepiktnaudžiauti skaičiais – statistika tik priemonė analizei;
 • lavinami socialiniai gebėjimai:
  - darbas grupėje, mokymasis bendradarbiaujant,
  - sprendimų priėmimas,
  - savo nuomonės išsakymas ir pagrindimas,
  - kritinis mąstymas, prognozavimas,
  - verslumas;
 • įtvirtinami dalykiniai gebėjimai:
  - žemėlapio analizė,
  - tematinių žemėlapių sudarymas ir analizė,
  - kartogramų sudarymas ir analizė,
  - gyventojų amžiaus piramidžių sudarymas ir analizė,
  - Geografinio ir ekonominio tekstų sudarymas ir analizė,
  - informacijos paieška ir jos analizė.

 

Knygelių vertimą parėmė JAV Nacionalinė ekonominio švietimo taryba. Leidybą parėmė Švietimo kaitos fondas.

Išleido: leidykla “Garnelis”, Vilnius

Leidimo metai: 2003

Tir. 1800 egz. Nemokama.
 
 
   
 
Ekonomika XI-XII klasėms

Išleistas vadovėlis "Ekonomika XI-XII klasėms". Apie ką jis ir kuo jis skiriasi nuo kitų? Sužinokite daugiau.

Seminaras "Ekonomika ir geografija"
Sužinokite daugiau apie EŠSC kvalifikacijos kėlimo seminarą, skirtą ekonomikos ir geografijos mokytojams!
 
© EKONOMINIO ŠVIETIMO SKLAIDOS CENTRAS ¦ info@essc.lt