LT EN
 
 
 
Naujienos Programos Priemonės Apie EŠSC
Seminarai pradinei mokyklai
Seminarai pagr. ir vid. mokyklai
Seminarai mokyklų vadovams
Ekonas
Vasaros akademija
Programos
Rengdami savo seminarus, medžiagą ar kitus projektus, mes orientuojamės į aktyviuosius mokymo metodus. Visus besimokančiuosius įtraukiant į diskusijas, įvairiausias veiklas, realių situacijų nagrinėjimą ir modeliavimo užsiėmimus, lengviau ne tik suteikti žinias, bet ir ugdyti jų savarankiškumą, problemų sprendimo, grupinio darbo, praktinio žinių taikymo ir kitus įgūdžius.
 
Mokytojams mes stengiamės suteikti ne tik ekonomikos žinių, bet ir jų perdavimo metodiką. Mūsų medžiagoje rasite ir dalyvaudami seminaruose išbandysite šiuos pagrindinius mokymo modelius: tiesioginio instruktavimo, modeliavimo, grupinio mokymosi ir tyrimo.
 
Šiuo metu siūlome SEMINARUS:
 
--- pradinių mokyklų mokytojams
 
--- pagrindinių ir vidurinių mokyklų (gimnazijų) mokytojams
--- mokyklų vadovams
 
 
Taip pat organizuojame KITUS RENGINIUS ir PROJEKTUS
 
  • Nuo 2006 m. EŠSC organizuoja I-XII klasių ekonomikos ir ją integruojančių mokytojų "VASAROS AKADEMIJĄ".
  • EŠSC taip pat administruoja ekonomikos mokytojų elektroninę konferenciją "Ekonas"
  • 2004-2006 m. buvo organizuojami mokytojų projektinių darbų konkursai, skirti ekonomikos žinių taikymui gyvenime, verslumo bei finansinės moksleivių išminties ugdymui. 
 
   
 
 
© EKONOMINIO ŠVIETIMO SKLAIDOS CENTRAS ¦ info@essc.lt