LT EN
 
 
 
Naujienos Programos Priemonės Apie EŠSC
Seminarai pradinei mokyklai
Seminarai pagr. ir vid. mokyklai
Ekonomikos mokymas (5 dienos)
Makroekonomika
Ekonomika ir geografija
Kaip suklestėti rinkos ekonomikoje?
Projektų rašymas
Seminarai mokyklų vadovams
Ekonas
Vasaros akademija
Projektų rašymas
 
Mokymai "PROJEKTŲ RAŠYMAS"
(3 dienos, 24 val., iš jų - 16 kontaktinių)
 
 
 
Seminaro tikslas – remiantis standartiniais projekto reikalavimais rengti projektą įvairių fondų paramai gauti.
 
Dalyviai – visi pageidaujantys.
 
Dalyvių skaičius – 25- 40.

Dalyviai gauna:
* žinių ir įgūdžių apie projekto struktūrą, tikslų, uždavinių, kriterijų, laukiamų rezultatų formulavimą; veiklos plano sudarymą, finansinę projekto dalį ir t.t; (mokymai vyks 3 etapais: 1 dieną mokomės rašyti, po to- 3 savaičių pertrauka namų darbo atlikimui ir tikrinimui; 3 dieną aptariame namų užduotis, koreguojame, taisome, aškinamės iškilusius klausimus)
* mokymų medžiagą;
* Panevėžio PŠC ir EŠSC pažymėjimus.

Lektoriai – patyrę ekonomikos dėstytojai ir mokytojai, išklausę specialiuosius tarptautinius kursus ir turintys kelerių metų seminarų suaugusiems vedimo patirtį, patys rašę ir laimėję keletą projektų.
 
Mokymų kaina 1 dalyviui - 60 litų. 
 
   
 
 
© EKONOMINIO ŠVIETIMO SKLAIDOS CENTRAS ¦ info@essc.lt